Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 roku

Komisja Rozwoju, Promocji, Turystyki                                                                                           Kłodzko, 17 lutego 2022 roku

i Ochrony Środowiska

ORG.BR.0012.13.2022.BR2

              Radni,

Członkowie Komisji

Rozwoju, Promocji, Turystyki

i Ochrony Środowiska

             Informuję, iż zwołuję w dniu 22 lutego 2022 roku, o godz. 13.00 posiedzenie Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Kłodzkiego Rady Powiatu Kłodzkiego. Na podstawie art. 15zzx ust. 2 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095. ze zm.), zarządzam obradowanie w zdalnym trybie.

       Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał.
  3. Ocena efektywności robót publicznych, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego oraz stażów i innych aktywnych form zwalczania bezrobocia.
  4. Nowy podział na obwody łowieckie w związku ze zmianą ustawy Prawo łowieckie.
  5. Sprawy różne:

       a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska,

       b) przyjęcie protokołu nr 1/22 z posiedzenia Komisji Rozwoju, Promocji, Turystyki i Ochrony Środowiska w dniu 20 stycznia 2022 roku.

             Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920.).

 

                                   Z poważaniem

                                                                                   Przewodniczący Komisji

Adam Łącki

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                                   

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                                               

Tel. 74 865 75 31

e-mail: