Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
12 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Budowa ronda w Kłodzku oraz remont drogi Niemojów-Różanka otrzymały dofinansowanie

Jak poinformował Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, odpowiedzialny m.in za realizacje zadań inwestycyjnych w tym inwestycji drogowych, powiat kłodzki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania. Zostały dofinansowane : "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego" oraz "Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka".

"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego"

Zaplanowane do przebudowy skrzyżowanie drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku z drogami gminnymi: ulicą Malczewskiego i ul. Daszyńskiego funkcjonuje obecnie jako skrzyżowanie o czterech wlotach z wyspami kanalizującymi ruch.

W ramach zadania planowana jest przebudowa skrzyżowania poprzez zmianę jego geometrii ze skrzyżowania skanalizowanego na skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo).

Zamierzenie to będzie obejmowało przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3226D na długości 167 m wraz z przebudową wlotów z dróg gminnych. Skrzyżowania o ruchu okrężnym uważane są za najbardziej bezpieczne skrzyżowania drogowe. Ich główną zaletą jest mniejsza liczba punktów kolizji oraz spowolnienie ruchu pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych

Zakres planowanych robót :

- przebudowa nawierzchni jezdni,

- przebudowa istniejących chodników w obrębie skrzyżowania,

- przebudowa kanalizacji deszczowej,

- przebudowa oświetlenia drogowego,

- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (poręcze ochronne, balustrady),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- wykonanie prefabrykowanego muru oporowego,

- zagospodarowanie pasów zieleni.

Całkowity koszt przebudowy wyniesie : 2 999 230,00 zł

W tym wkład finansowy wyniósł :

Powiat Kłodzki : 749 808,00 zł

Gmina Miejska Kłodzko: 749 807,00 zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 1 499 615,00 zł

Organizacja ruchu.jpeg

1. MAPA POGLĄDOWA -.jpeg

S7305031.jpeg

 

"Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów - Różanka"

W ramach zadania zaplanowano remont całej drogi powiatowej nr 3275D z Niemojowa do Różanki. Jej długość wynosi 5,358 km. Realizacja zadania z uwagi na jego duży zakres zaplanowana została na dwa lata. Rozpoczęcie robót nastąpi po wyłonieniu ich wykonawcy w  roku bieżącym, natomiast zakończenie będzie miało miejsce w roku 2023.

 

Zakres zadania obejmuje:

  • remont nawierzchni jezdni- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie dwóch warstw nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
  • remont odwodnienia drogi (oczyszczenie rowów, remont przepustów),
  • remont zjazdów poprzez dostosowanie ich nawierzchni do nowej nawierzchni drogi,
  • remont oznakowania drogowego.

 

Finansowanie zadania:

Całkowita wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 5 401 418 zł.

Finansowanie zadania w roku 2022:

- 596 351 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 288 912 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego,

- 307 440 zł – dofinansowanie z Gminy Międzylesie.

Finansowanie zadania w roku 2023:

- 2 104 357 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- 1 198 567 zł – udział własny Powiatu Kłodzkiego,

-    905 791 zł – dofinansowanie z Gminy Międzylesie.

Przebieg drogi 3275D.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 17-02-2022 14:22
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 17-02-2022 18:43
scroll

NA SKRÓTY

Prev