Logo facebook
27 maja 2024
Amandy, Jana, Juliana
12 °C
scroll
Potok Czerwona Woda

Świadczenia ratownicze dla strażaków OSP

DSC_0009.jpeg

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki, powitał przybyłych do starostwa powiatowego w Kłodzku strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu, którzy spotkali się, aby omówić nową ustawę, która przyznaje im  świadczenie finansowe z tytułu wysługi lat.

Pierwsza w historii polskiego pożarnictwa Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i wprowadziła wiele korzyści dla strażaków ratowników OSP, m. in. świadczenia ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP przysługujące w wysokości 200 zł. i podlegające corocznej waloryzacji.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

  • w przypadku mężczyzn – osiągnął wiek 65 lat  i co najmniej przez 25 lat
  • w przypadku kobiet – osiągnęła wiek 60 lat i co najmniej przez 20 lat

czynnie uczestniczył/a jako członek ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych biorąc w nich bezpośredni udział co najmniej raz w roku. Przy naliczaniu powyższego okresu nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP a uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub ćwiczeniach nie zalicza się jako udział w działaniach lub akcjach ratowniczych.

Świadczenie ratownicze przyznaje się:

  • na podstawie wniosku zainteresowanego złożonego do Komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi bezpośredni udział w działaniach.
  • począwszy od miesiąca złożenia wniosku,
  • od miesiąca wejścia w życie ustawy, jeżeli wniosek został złożony w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,
  • w formie decyzji wydanej przez Komendanta Pow., wydawanej nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia,

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. z 2022 r poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy o osp.

Wniosek o którym mowa oraz wszystkie pozostałe szczegóły, znajdziecie Państwo na stronie 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku :

https://www.gov.pl/web/kppsp-klodzko/swiadczenia-ratownicze-dla-strazakow-osp

W razie jakichkolwiek pozostałych wątpliwości, kontaktujcie się Państwo w swoich jednostkach OSP.

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 18-02-2022 14:17
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 18-02-2022 14:34
scroll

NA SKRÓTY

Prev