Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie (WR.ZUZ.4.4210.303.2021.MM).

Postępowanie administracyjne ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych.