Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zaproszenie do złożenia oferty

 

GN. 6840.1.8.2012.GN 3                                                                            Kłodzko, dnia    18  lutego 2022 r.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Starosta Kłodzki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zaprasza do złożenia oferty na wykonanie: 

  1. programu  podejmowania innych działań obejmujących zakres planowanych prac niezbędny do oceny  wpływu innych działań na zabytek, przy podejmowaniu działań  polegających  na wymianie instalacji odgromowej
    oraz
  2. programu podejmowania innych działań obejmujących zakres planowanych prac niezbędny do oceny wpływu innych działań na zabytek, przy podejmowaniu działań polegających na wykonaniu uszczelnienia pokrycia dachowego poprzez uzupełnieni brakujących dachówek    w zakresie zapewniającym uniemożliwienie przenikania wód opadowych do wnętrza obiektu oraz uzupełnienie brakujących i naprawy zniekształconych rynien i rur spustowych w zakresie niepozwalającym na skuteczne odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych    i eliminacyjnym możliwość zalewania tymi wodami elewacji budynku młyna położonego przy ul. Daszyńskiego 18 w Kłodzku, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/6048 decyzją z dnia 24.05.2017 r. w myśl  par. 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków  z dnia 2 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 81.)

Pocztą elektroniczną lub tradycyjną w wersji papierowej istnieje możliwość przekazania niezbędnych dokumentów w zakresie ewentualnego zlecenia - posiadamy rysunek techniczny rzuty oraz dokumentację z obowiązkowych przeglądów technicznych. Nieruchomość udostępniamy do oględzin.

Ofertę, zawierającą cenę oraz termin wykonania należy składać w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 08, na parterze budynku Starosta Powiatowego w Kłodzku, przy  ul. Okrzei 1 do dnia 07.03. 2022 r. do godz. 15.00 z dopiskiem na kopercie: „program konserwatorski – młyn poł. przy  ul. Daszyńskiego 18 w Kłodzku” lub drogą elektroniczną na adres: : dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 74/ 865 75 32.

Sporządził:

S. Świniańska

Tel. 74 /865 75 32