Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 15 lutego 2022 roku

PDFUchwała Nr 29/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.pdf (293,83KB)
PDFUchwała Nr 30/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji projektu w ramach programu Erasmus+..pdf (293,96KB)
PDFUchwała Nr 31/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.pdf (294,92KB)
PDFUchwała Nr 32/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji projektu w ramach programu Erasmus+.pdf (294,85KB)
PDFUchwała Nr 33/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji projektu w ramach programu Regiona.pdf (294,69KB)
PDFUchwała Nr 34/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku do realizacji umowy w projekcie Programu Operacyjnego.pdf (290,58KB)
PDFUchwała Nr 35/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Szczepańskiemu pełniącemu obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku w celu realizacji projektu w ramach programu....pdf (294,35KB)
PDFUchwała Nr 36/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego będącego na stanie "Wspólnoty Dziecięcej Gromadka" w Nowej Rudzie.pdf (366,75KB)
PDFUchwała Nr 37/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 ws. złożenia w imieniu Powiatu Kłodzkiego oświadczenia o braku jakichkolwiek roszczeń wobec Ministra Rodziny i Polityki Społecznej związanych z umową nr 01/2021/P zawartej w Warszawie....pdf (307,19KB)
PDFUchwała Nr 38/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. wyrażenia zgody na przyjęcie przez powiat kłodzki darowizny pieniężnej na program "Bezpieczny Powiat".pdf (170,84KB)
PDFUchwała Nr 39/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. upoważnienia członków Zarządu Powiatu w Kłodzku do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji....pdf (368,86KB)
PDFUchwała Nr 40/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. zmiany uchwały nr 159/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dni 28 września 2021 r. w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług....pdf (775,76KB)
PDFUchwała Nr 41/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 lutego 2022 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (2,12MB)