Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zapraszenie do składania ofert na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych

GN.6824.1.17.2021.GN2                                                                               Kłodzko, 04 marca 2022 r.

               

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

            W związku z prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowaniem komunalizacyjnym w sprawie uregulowania na rzecz Gminy Bystrzyca Kł. mienia Skarbu Państwa, obejmującego nieruchomość położoną w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb 0024, Poręba, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 28/2 (AM-1) o pow. 0,26 ha, Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kłodzku ponownie zaprasza do składania ofert na wykonanie prac geodezyjno - kartograficznych w rozszerzonym zakresie:

 

  1. Aktualizacji sposobu użytkowania nieruchomości położonej w gminie Bystrzyca Kłodzka, obręb 0024, Poręba, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 28/2 (AM-1) o pow. 0,26 ha (mając na uwadze urządzenia znajdujące się na działce, tj. zgodnie z informacją uzyskaną od Gminy Bystrzyca Kł. - czynny odwiert, zbiorniki wody i wodociąg zasilający w wodę uzdrowisko Długopole-Zdrój).

 

  1. Ustalenia granic ww. działki w trybie paragrafu 31 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy  i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków lub wznowienia znaków granicznych w trybie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.)

 

Termin wykonania prac –  50 dni od daty podpisania umowy.

 

Ofertę zawierającą cenę brutto za wykonanie zadania należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2022 r. do siedziby tut. urzędu lub na adres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Justyna Bieruta, tel. 74 865 75 20