Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 marca 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                                                      Kłodzko, 17 marca 2022 roku

ORG.BR.0012.16.2022.BR1

Radni, Członkowie

Komisji Rewizyjnej

Informuję, iż zwołuję w dniu 22 marca 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Przyjęcie protokołu nr 2/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 15 lutego 2022 roku.
  3. Informacja na temat aktualnej sytuacji w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku oraz w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzku- zapoznanie z materiałami wynikającymi z wniosków komisji podjętych 15 lutego 2022 roku.
  4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji w 2021 roku rocznego planu pracy i planu kontroli.
  5. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak