Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 roku

 

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                                 Kłodzko, 18 marca 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.19.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

        Informuję, iż zwołuję w dniu 24 marca 2022 roku, o godz. 09.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego wraz z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

godz. 09.00-12.00

      Porządek posiedzenia:

1. Ocena działalności służb, inspekcji i straży w 2021 roku w zakresie bezpieczeństwa powiatu kłodzkiego – wydanie opinii.

2. Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu.

3. Omówienie przygotowanego projektu „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2022-2025”.

4.Sytuacja uchodźców z Ukrainy na terenie powiatu i działań kryzysowych.

5. Sprawy różne.

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

godz. 12.00-13.00

       Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  1. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2021 w zakresie bezpieczeństwa powiatu kłodzkiego.
  1. Informacja na temat przekazania niektórych dróg powiatowych gminom - wspólne inwestycje na drogach powiatowych.
  2. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej ,

b) przyjęcie protokołów: nr 2/21 z posiedzenia w dniu 22 lutego 2022 roku oraz nr 3/22 z dniu 28 lutego 2022 roku.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

  Z poważaniem

    Przewodniczący Komisji

                            Waldemar Bicz

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 865 75 31

e-mail: , rada@powiat.klodzko.pl