Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie (WR.ZUZ.4.4210.8.2022.MM)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na działkach położonych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych

PDFWR.ZUZ.4.4210.8.2022.WB.pdf (237,07KB)