Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postępowanie o zamówienie publiczne: Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (33,70KB)
DOCXInformacja z otwarcia ofert.docx (13,62KB)
PDFZapytania do SWZ z odpowiedziami.pdf (64,89KB)
ZIPczęść rysunkowa Bożków.zip (15,72MB)
ZIPczęść rysunkowa Czerwieńczyce.zip (17,44MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (109,51KB)
PDFOpis techniczny -Odbudowa dr nr 3313 D Czerwieńczyce.pdf (1,23MB)
PDFOpis techniczny -Przebudowa dr nr 3327D i 3326D Bożków.pdf (549,34KB)
XLSXPrzedmiar Robót 111 NWieś Czerwieńczxyce 2022.xlsx (26,76KB)
XLSPrzedmiar Robót Przebud dr powiat 3327D wraz z bud chodnika.xls (47,00KB)
DOCSpecyfikacja Warunków Zamówienia.doc (677,50KB)
ZIPSST - Przeb odc dR pow nr 3313D N W Kłodzka - Czerw.zip (6,70MB)
ZIPSST - Przebudowa DP nr 3327 D w Bożkowie.zip (3,25MB)
PDFZM STAŁEJ ORG RUCHU 3327D przez wieś Bożków.pdf (3,84MB)
PDFzmiana stałej org ruchu Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce.pdf (4,16MB)