Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 30 marca 2022 roku

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                          Kłodzko, 28 marca 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.28.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

                Informuję, iż zwołuję w dniu 30 marca 2022 roku, w przerwie obrad III sesji RPK posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1

Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały, przewidzianego w porządku obrad III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego, w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

                Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                          Waldemar Bicz

 

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail:

            rada@powiat.klodzko.pl