Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z III sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 30 marca 2022 roku

PDFUchwała Nr III/15/2022 w spr.stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego pozytywnej oceny działania służb, inspekcji i straży w roku 2021 w zakresie stanu bezpieczeństwa publicznego w powiecie kłodzkim.pdf (4,73MB)

PDFUchwała Nr III/16/2022 w spr.przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2025 za rok 2021.pdf (892,97KB)

PDFUchwała Nr III/17/2022 w spr. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (4,32MB)

PDFUchwała Nr III/18/2022 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (721,28KB)

PDFUchwała Nr III/19/2022 w spr.przyjęcia Powiatowego Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obyweateli i porządku publicznego na lata 2022-25.pdf (1,18MB)

PDFUchwała Nr III/20/2022 w spr.zmiany uchwały nr XII/102/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie pow.kł.pdf (1,38MB)

PDFUchwała Nr III/21/2022 w spr. zmiany Statutu podmiotu leczniczego Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.pdf (407,38KB)

PDFUchwała Nr III/22/2022 w spr.określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022r.pdf (448,23KB)

PDFUchwała Nr III/23/2022 w spr.złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego w ZST w Kłodzku oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego.pdf (296,81KB)

PDFUchwała Nr III/24/2022 w spr.likwidacji filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Filia Nowa Ruda wchodzącej w skład Pow.Centrum Psych- Pedag. w Kłodzku.pdf (301,30KB)

PDFUchwała Nr III/25/2022 w spr.przekazania przez Powiat Kłodzki Gminie Lewin Kłodzki zadania własnego powiatu w zakresie letniego utrzymania dróg powiatowych.pdf (370,08KB)

PDFUchwała Nr III/26/2022 w spr.przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego dotyczącego oceny z badania dok. związanej z zawieszeniem i odwołaniem dyrektora ZST w Kłodzku.pdf (324,26KB)

PDFUchwała Nr III/27/2022 w spr.o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.pdf (285,75KB)