Logo facebook
17 kwietnia 2024
Anicety, Klary, Rudolfina
6 °C
scroll
Skalne Grzyby

Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego- projekt

Starosta Kłodzki informuje, iż zgodnie z zapisem  art. 10. ust. 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1371 ze zm.), w dniach od 01 kwietnia 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne projektu „Planu  zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Kłodzkiego”. Projekt planu transportowego zawiera informacje o planowanych działaniach
w sferze publicznego transportu zbiorowego, ukierunkowanych na podniesienie jego atrakcyjności.

Projekt planu i formularz konsultacyjny dostępne są w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Kłodzkiego oraz zostały wyłożone w Biurze Obsługi Klienta.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych należy składać na specjalnie przygotowanym formularzu.

Uwagi można zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2022 r. bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, pokój nr 8 (Biuro Obsługi Klienta), lub

- przesyłając wypełniony formularz konsultacyjny:

1) drogą elektroniczną na adres plantransportowy@powiat.klodzko.pl,

2) faksem na numer 74 867 32 32,

3) korespondencyjnie na adres Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.

PDFformularz_kosultacyjny.pdf (80,15KB)
PDFPlan transportowy Powiatu Kłodzkiego BiP _ 2.pdf (3,34MB)
 

Opublikował(a): Tomasz Janiszyn Data publikacji: 01-04-2022 09:24
Modyfikował(a): Tomasz Janiszyn Data modyfikacji: 01-04-2022 09:41
scroll

NA SKRÓTY

Prev