Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
11 °C
scroll
Wełnianka wąskolistna

Projekt „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich”

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg

Powiat Kłodzki wspólnie z Krajem Kralowohradeckim realizuje projekt pn.: „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału endogenicznego obszaru oraz zwiększenie dostępności zasobów przyrodniczych i kulturowych Gór Orlickich i części Ziemi Kłodzkiej. Poprawa dostępności docelowego obszaru i zwiększenie liczby turystów skutkować będzie poprawą sytuacji na rynku pracy, przede wszystkim w dziedzinie turystyki w ramach gospodarki regionalnej.  

Po polskiej stronie granicy przedmiotem realizacji projektu jest modernizacja drogi powiatowej nr 3236D Spalona – Nowa Bystrzyca – Bystrzyca Kłodzka. Prace budowlane obejmą wzmocnienie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej, przebudowę odwodnienia oraz budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery stalowe i poręcze ochronne). Ze względu na to, że droga jest stosunkowo wąska konieczne będzie miejscowe wzmocnienie poboczy oraz złagodzenie łuków poziomych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3236D przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu, głównie w okresie zimowym – do miejsc początkowych tras narciarstwa biegowego oraz do lokalnych ośrodków narciarskich, natomiast w okresie letnim do ścieżek turystycznych, tras rowerowych i innych atrakcji regionu Gór Orlickich i Bystrzyckich.

Planowany termin zakończenia prac: lipiec 2020 r.

Wykonawca: STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Lipowej 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska

plakat G. Orlickie i Bystrzyckie.jpeg

 

Opublikował(a): Malwina Ryś-Słoninka Data publikacji: 28-05-2020 14:01
Modyfikował(a): Malwina Ryś-Słoninka Data modyfikacji: 28-05-2020 14:12
scroll

NA SKRÓTY

Prev