Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

IV sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 14 kwietnia 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

IV nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 14 kwietnia 2022 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702), podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych, przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr IV/1) (08:38)

Wyniki imienne:

ZA(24):

Grzegorz Kuzak, Marek Mazurkiewicz, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Zbigniew Łopusiewicz, Jacek Hecht, Jarosław Przybył, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Anita Piszko, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Maciej Awiżeń, Paweł Szafran, Adam Łącki, Tadeusz Zieliński, Piotr Marchewka, Robert Duma, Ewelina Ptak, Michał Cisakowski, Krystyna Śliwińska, Ryszard Niebieszczański, Józef Kołt.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Jolanta Walkiewicz

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego

(druk nr IV/2) (08:40)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Grzegorz Kuzak, Jarosław Przybył, Maciej Awiżeń, Małgorzata Kanecka, Zbigniew Łopusiewicz, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Anita Piszko, Robert Duma, Ewelina Ptak, Adam Łącki, Józef Kołt, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Piotr Marchewka, Ryszard Niebieszczański, Tomasz Nowicki, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Borysław Zatoka, Krystyna Śliwińska, Jacek Hecht, Tadeusz Zieliński, Michał Cisakowski.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Sławomir Karwowski, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Jolanta Walkiewicz.

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu