Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 21 kwiecień 2022 roku

 

Komisja Bezpieczeństwa,                                                                                                          Kłodzko, 15 kwietnia 2022 roku

Porządku Publicznego

i Infrastruktury Drogowej

ORG.BR.0012.24.2022.BR2

Radni,

Członkowie Komisji

Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej

 

       Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 21 kwietnia 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

       Porządek posiedzenia:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
  3. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku o stanie infrastruktury drogowej po okresie zimowego utrzymania dróg oraz pracach remontowych.
  4. lnformacja o modernizacji drogi krajowej nr 8.
  5. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej,

b) przyjęcie protokołów: nr 3/21 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej w dniu 24 marca 2022 roku oraz nr 4/22 z posiedzenia w dniu 30 marca 2022 roku.

 

       Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 528).

 

  Z poważaniem

    Przewodniczący Komisji

                             Waldemar Bicz

Sprawę prowadzi:

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu

Tel. 74 8 657 531

e-mail: , rada@powiat.klodzko.pl