Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                                  Kłodzko, 20 kwietnia 2022 roku

ORG.BR.0012.27.2022.BR2

 

Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

       Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 25 kwietnia 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

 

Porządek posiedzenia:

         1.  Ustalenie porządku obrad komisji.

          2.  Bieżące opiniowanie projektów uchwał.

      3.  Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

  4.Subwencja oświatowa w szkołach i placówkach oświatowych dotowanie szkół placówek oświatowych niepublicznych w 2022roku.

           5. Szkolnictwo zawodowe w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki:

      a) kadra szkolnictwa zawodowego,

      b) wyposażenie pracowni zawodowych a wymogi podstawy programowej w poszczególnych zawodach.

6. Sprawy różne:

        a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

        b) przyjęcie protokołu nr 3/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 28 marca 2022 roku.

 

           Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                       Jarosław Przybył

Sprawę prowadzi:                                                                                                                                                                         

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                                                                                       

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl