Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 roku

Komisja Rewizyjna                                                                Kłodzko, 21 kwietnia 2022 roku

ORG.BR.0012.23.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Rewizyjnej

Informuję, iż zwołuję w dniu 26 kwietnia 2022 roku, o godz. 10.00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Parkowa 20.

Porządek obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad komisji.
  2. Przyjęcie protokołu nr 3/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 marca 2022 roku.
  3. Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie wraz z oddziałem dla osób przewlekle psychicznie chorych w Ścinawce Dolnej w zakresie realizacji zadań statutowych i regulaminowych, finansów, stanu zatrudnienia, opieki lekarskiej podopiecznych, stanu technicznego obiektu- inwestycji, remontów w jednostce, warunków mieszkaniowych oraz aktualności dokumentacji technicznej.
  4. Sprawy różne:
  1. ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 920 ze zm.).

 

Z poważaniem

                                                                         Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Grzegorz Kuzak