Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator ds. dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej i samorządowej, organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały, wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.

W Starostwie Powiatowym w Kłodzku Koordynatorem do spraw dostępności jest Pani Monika Garbowicz.

 

Dane kontaktowe:

Monika Garbowicz

Koordynator ds. dostępności

Starostwo Powiatowe w Kłodzku

ul. Okrzei 1

57-300 Kłodzko

tel. 74 865 75 40

 

Do zadań Koordynatora ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Kłodzku należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności podejmowanej przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.