Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności sporządza co 4 lata, ale nie później niż do dnia 31 marca danego roku raport o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Raport podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

 

PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1 stycznia 2021 r. (ZGODNY ZE WZOREM).pdf (113,98KB)
PDFRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 1 stycznia 2021 r. (W FORMIE DOSTĘPNEJ).pdf (66,47KB)