Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
12 °C
scroll
Potok Czerwona Woda

Pamięć o Sybirakach zawsze żywa

Dzisiaj w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie, odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń osobom  uhonorowanym medalem „Pro Patria”.


Wręczenia odbyło się w miesiącu kwietniu, który to jest miesiącem Pamięci Narodowej Zesłańcom Sybiru.
Medal "Pro Patria" otrzymują osoby szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, przyznawany jest przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Odznaczenia wręczył Maciej Awiżeń -Starosta Kłodzki wyróżnionym osobom:


Pani Krystynie Garze, Sybiraczce, współzałożycielce Związku Sybiraków w Nowej Rudzie.  
Pani Oldze Frydrych, córce łagierników zesłanych za działalność w Armii Krajowej, aktywnej członkini działającej w Zarządzie Związku Sybiraków.
Panu Stefanowi Ostrowskiemu,  synowi łagierników zesłanych za działalność w Armii Krajowej, aktywnemu działaczowi i społecznikowi, członek Związku Sybiraków w Nowej Rudzie,
Panu Sławomirowi Karwowskiemu, wspierającemu różnymi działaniami sympatykowi Związku Sybiraków
w Nowej Rudzie,     

Podczas uroczystości byli również obecni Pani Irena Dąbek Prezes Związku Sybiraków w Nowej Rudzie,
Monika Wielichowska posłanka na Sejm RP, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki, Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy, Wojciech Kołodziej dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowej Rudzie.

Starosta wspomniał jak istotne jest pielęgnowanie pamięci o losach Zesłańców Sybiru i utrwalanie jej w świadomości kolejnych pokoleń Polaków.  Naszym obowiązkiem jest tę pamięć pielęgnować i przekazywać potomnym, kształtując postawy umiłowania ojczyzny.
Należy podkreślić, że Związek Sybiraków jest wyznacznikiem pamięci o trudnej historii Polski i Polaków.

Medal „Pro Patria” został ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r.
Nadawany jest przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

Wyróżnionym życzymy dużo zdrowia, niegasnącej energii i sił do dalszych działań na rzecz Związku Sybiraków oraz do pielęgnowania pamięci i przekazywania historii naszym dzieciom.

DSC_0905.jpeg

DSC_0047.jpeg

DSC_0029.jpeg

DSC_0034.jpeg

DSC_0055.jpeg

DSC_0058.jpeg

DSC_0061.jpeg

DSC_0063.jpeg

DSC_0066.jpeg

DSC_0070.jpeg

DSC_0071.jpeg

DSC_0074.jpeg

DSC_0076.jpeg

DSC_0077.jpeg

DSC_0090.jpeg

DSC_0095.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 22-04-2022 15:05
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 22-04-2022 15:10
scroll

NA SKRÓTY

Prev