Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z V sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 kwietnia 2022 roku

PDFUchwała Nr V/30/2022 w sprawie oceny realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych za 2021 rok.pdf (1,40MB)


PDFUchwała Nr V/31/2022 w sprawie oceny za 2021 rok realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2025.pdf (1,31MB)


PDFUchwała Nr V/32/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2021 rok z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.pdf (2,47MB)


PDFUchwała Nr V/33/2022 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (2,97MB)


PDFUchwała Nr V/34/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (722,80KB)