Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
17 °C
scroll
Przylaszczka pospolita

Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej przy ul. Górniczej w Nowej Rudzie

Kontynuowana jest przebudowa drogi powiatowej
przy ul. Górniczej w Nowej Rudzie

Obecnie trwają prace w ramach prowadzonego II etapu remontu drogi przy ul. Górniczej.
W zakres robót wchodzi:

➡️ przebudowa nawierzchni jezdni na długości 625  m,
➡️ przebudowa istniejących chodników o łącznej długości 339 m,
➡️ budowa nowego chodnika o długości 73 m,
➡️ wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej,
➡️ wykonanie ścieków ulicznych z kostki kamiennej,
➡️ wykonanie nowego muru oporowego, zostanie także wykonana nowa zatoka postojowa.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa zostaną zamontowane bariery ochronnych o łącznej długości 256 m.

Jak informuje, Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk Wicestarosta Kłodzki:

- do realizacji przebudowy drogi doszło, dzięki dobrej współpracy z Tomaszem Kilińskim Burmistrzem Nowej Rudy. Udało się stworzyć montaż finansowy gminy i powiatu, który pozwolił na remont tej drogi. Również sięgnęliśmy po dotację z Funduszu Dróg Samorządowych.
Wykonanie przebudowy, położenie nowej nawierzchni oraz przebudowa chodników, podwyższy komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wód opadowych, i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu zarówno kołowego jak i pieszego.

Koszt całkowity prowadzonych prac to ponad 1,8 mln zł. z czego:
465 tys. zł. – dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda
465 tys. zł. – udział własny Powiatu Kłodzkiego.
931 tys. zł. – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Zakończenie prac przewidywane jest na koniec lipca 2020 roku.

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 08-06-2020 09:04
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 08-06-2020 09:05
scroll

NA SKRÓTY

Prev