Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
11 °C
scroll
Widok z Kłodzkiej Góry

Uroczyste Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

W Kłodzku zakończyły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość zorganizowana została przez Urząd Miasta Kłodzka oraz Starostwo Powiatowe w Kłodzku, przy współorganizacji 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej i Kłodzkiego Ośrodka Kultury.

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.

W uroczystościach licznie udział wzięli przedstawiciele organów samorządowych i parlamentarnych.

Udział brali m.in.:

JAKO GOSPODARZE:

Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki

Michał Piszko - Burmistrz Miasta Kłodzka

Michał Cisakowski - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Ryszard Niebieszczański - Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego

oraz 

Monika Wielichowska - Poseł na Sejm RP

Wojciech Murdzek -  Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Aleksander Szwed - Senator RP

Zbigniew Szczygieł - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, 

Zbigniew Tur - Wójt Gminy Kłodzko

Elżbieta Żytyńska - Przewodnicząca Rady Miasta Kłodzka,

oraz licznie przybyli przedstawiciele służb, reprezentacje szkół oraz pozostałych instytucji samorządowych.

Udział w uroczystości wzięła również Kompania Honorowa z kompanii dowodzenia, wystawiona przez 22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej

Ze strony wojska udział brali m.in.:

Dowódca Uroczystości - kpt. Adam TRELA

Dowódca kompanii honorowej - kpt. Kamila SOCHACKA-PAWLAK

Dowódca pocztu sztandarowego 22.bpg - ppor. Mateusz BARTOSZEK

Dowódca pocztu Chorągwi Wojska Polskiego -ppor. Adrian SAWICKI

Dowódca pocztu flagowego - plut. Paweł KOZIEŁ

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował Kłodzki Ośrodek Kultury.

W trakcie złożony został meldunek o rozpoczęciu uroczystości obchodów Święta Konstytucji Trzeciego Maja, przez dowódcę uroczystości kpt. Adama TRELĘ, dowódcy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej im. Gen. dyw. Bronisława PRUGARA-KETLINGA podpułkownikowi Marcinowi SUDKOWI, który symbolicznie przywitał się ze sztandarem i dokonał przeglądu wojska.

W trakcie poza okolicznościowym przemówieniem wygłoszonym przez Macieja Awiżenia - Starostę Kłodzkiego, została uroczyście poświęcona Chorągiew Wojska Polskiego przez kapelana ppłk Władysława JASICĘ.

Udział pocztów sztandarowych, proporcowych i chorągwi zaproszonych do udziału w uroczystości:

22 Karpacki Batalion Piechoty Górskiej

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zakład Karny

Placówka Straży Granicznej

Powiat Kłodzki

Placówka Żandarmerii Wojskowej w Kłodzku

Zarząd Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego 

Zarząd Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego

Światowy Związek Żołnierzy Wojska Polskiego AK Obwód Ziemi Kłodzkiej

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego

Związek Sybiraków Koło w Kłodzku

Związek Inwalidów Wojennych

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej

NSZZ Solidarność Powiatowe Biuro Zarządu Regionu Dolny Sląsk w Kłodzku

Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca im. Sudeckiej Brygady WOP

Związek Harcerstwa Polskiego Szczep ,,Zawisza Czarny"

Dolnośląski Zespół Szkół w Bożkowie

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

Szkoły z Kłodzka:

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Szkoła Podstawowa nr 3

Szkoła Podstawowa nr 6

Szkoła Podstawowa nr 7

Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta

Zespół Szkół Społecznych

Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Alternatywnych

Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego w Parku Sybiraków. 

Po południu część uczestników razem ze starostą, wzięła dodatkowo udział w XVII Lekcji Śpiewania Pieśni Patriotycznych zorganizowanej przez Fundacje im. Tomasza Morusa w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku.

Fotografował Bartek Wojciechowski - Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Kłodzku:

DSC_0658.jpeg

DSC_0683.jpeg

DSC_0667.jpeg

DSC_0690.jpeg

DSC_0709.jpeg

DSC_0804.jpeg

DSC_0813.jpeg

DSC_0817.jpeg

DSC_0824.jpeg

DSC_0770.jpeg

DSC_0836.jpeg

DSC_0852.jpeg

DSC_0860.jpeg

DSC_0865.jpeg

DSC_0877.jpeg

DSC_0936.jpeg

DSC_0971.jpeg

DSC_0942.jpeg

DSC_0969.jpeg

Zobacz gelerie:

 

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 05-05-2022 08:44
scroll

NA SKRÓTY

Prev