Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 28 kwietnia 2022 rokuPDFUchwała Nr 67/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.pdf (743,87KB)
PDFUchwała Nr 68/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.pdf (732,65KB)
PDFUchwała Nr 69/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych będących na stanie Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (406,03KB)
PDFUchwała Nr 70/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. zaopiniowania propozycji pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.pdf (316,90KB)
PDFUchwała Nr 71/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. zmiany Uchwały nr 28/2021 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 5 marca 2021 w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku..pdf (326,33KB)
PDFUchwała 72/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatków nimi finansowanych..pdf (639,68KB)
PDFUchwała Nr 73/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 2022 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok..pdf (2,10MB)
PDFUchwała Nr 74/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok..pdf (4,07MB)
PDFUchwała Nr 75/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Kłodzkiego za I kwartał 2022 rok..pdf (960,30KB)
PDFUchwała Nr 76/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kłodzku.pdf (200,64KB)
PDFUchwała Nr 77/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej.pdf (427,07KB)
PDFUchwała Nr 78/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku ws. powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku.pdf (424,77KB)