Logo facebook
27 maja 2024
Amandy, Jana, Juliana
12 °C
scroll
Skowronia Góra

Głosowanie do Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego

Rozpoczyna się głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (DRDPP) III kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe!


Procedura głosowania:

1. Każda organizacja może oddać wyłącznie jeden głos na wybranego kandydata z opublikowanej listy.
2. Terenowe oddziały, filie organizacji pozarządowych posiadające ten sam numer KRS mogą głosować tylko jeden raz.
3.
Głosowanie na kandydata odbywa się na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka DRDPP”. Formularz głosowania na konkretnego kandydata można pobrać z tabeli z listą kandydatów.
4. Wypełniony formularz opatrzony datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania organizacji należy do dnia 29 czerwca 2020 r. złożyć na jeden z poniższych sposobów:
1)  osobiście w Kancelarii Ogólnej we Wrocławiu, Wybrzeże Słowackiego 12-14, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
2)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Spraw Społecznych, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego”;
3)  w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP. Plik ten należy podpisać jednym z trzech podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Plik ten powinien zostać podpisany przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Organizacji zgodnie z KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do głosowania podpisanego jednym z trzech podpisów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przesłanego na platformie ePUAP do Urzędu;
4)  w wersji elektronicznej w postaci pliku PDF przesłanego na adres . Dopuszcza się formę dokumentową zgodnie z art. 77.2 Kodeksu Cywilnego (oświadczenie woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie).

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 10-06-2020 10:40
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 10-06-2020 10:52
scroll

NA SKRÓTY

Prev