Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie (WR.ZUZ.4.4210.117.2022.WB)

Strona archiwalna

 

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie przedłużenia terminu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - obiektu energetyki wodnej

PDFWR.ZUZ.4.4210.117.2022.WB.pdf (129,39KB)