Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postepowanie w trybie podstawowym: Przebudowa dróg powiatowych nr 3313D i 3327D na terenie Gminy Nowa Ruda

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (36,49KB)
DOCXInformacja z otwarcia ofert.docx (13,84KB)
DOCXInformacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.docx (12,32KB)
DOCXSPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 3.docx (161,46KB)

PDFZmiana SWZ 16.05.22.pdf (31,79KB)
DOCXZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI NR 2 i NR 4 DO SWZ 16.05.2022 R..docx (47,29KB)
ZIPczęść rysunkowa Bożków.zip (15,72MB)
ZIPczęść rysunkowa Czerwieńczyce.zip (17,44MB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (102,93KB)
PDFOpis techniczny -Odbudowa dr nr 3313 D Czerwieńczyce.pdf (1,23MB)
PDFOpis techniczny -Przebudowa dr nr 3327D i 3326D Bożków.pdf (549,34KB)
XLSXPrzedmiar robót Nowa Wieś Czerwieńczyce.xlsx (32,48KB)
XLSPrzedmiar Robót Przebud dr powiat 3327D wraz z bud chodnika.xls (47,00KB)

ZIPSST - Przeb odc dR pow nr 3313D N W Kłodzka - Czerw.zip (6,70MB)
ZIPSST - Przebudowa DP nr 3327 D w Bożkowie.zip (3,25MB)
PDFZM STAŁEJ ORG RUCHU 3327D przez wieś Bożków.pdf (3,84MB)
PDFzmiana stałej org ruchu Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce.pdf (4,16MB)