Logo facebook
22 maja 2024
Emila, Neleny, Romy
11 °C
scroll
Zawilec Gajowy

Zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

 

Finansowanie ze  środków budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Kłodzkim
PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA RODZIN „ZA ŻYCIEM”
w zakresie:

 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY
Zadanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie, – zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, którego funkcję na obszarze powiatu kłodzkiego pełni Zespół Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, w tym między innymi zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny.

Dofinansowanie dla Powiatu Kłodzkiego zgodnie z Porozumieniem  NR MEiN/2022/DWEW/498  - 2 505 624 zł środki z budżetu Państwa.

Całkowita wartość zadania : 2 505 624 zł

Zadanie będą realizowane w latach 2022- 2026.

 

 

Opublikował(a): Jowita Goszcz Data publikacji: 12-05-2022 12:53
Modyfikował(a): Jowita Goszcz Data modyfikacji: 28-02-2024 15:06
scroll

NA SKRÓTY

Prev