Logo facebook
14 czerwca 2024
Bazylego, Elizy, Justyny
18 °C
scroll
Listkowiec cytrynek

Aktualne konkursy i porady dla NGO - czerwiec 2020

Aktualne wiadomości o konkursach i porady przygotowane przez Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że w artykule pt. „Zmiany w 2020 r. dotyczące sprawozdania finansowego organizacji pozarządowej” wkradł się błąd. Prawidłowy zapis ostatniego akapitu jest następujący:

W roku 2020, w związku z pandemią COVOD-19 terminy sprawozdawcze zostały zmienione w  następujący sposób:

1/ Sporządzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez zarząd powinno być wykonane do 30 czerwca 2020 r.;

2/ Zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez właściwy organ statutowy należy wykonać do 30 września 2020 r.;

3/ Przesłanie sprawozdania finansowego wraz z uchwałą zatwierdzającą do szefa Krajowej Administracji Skarbowej należy wykonać w ciągu 10 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, nie później niż do 12 października 2020 r.

PDFKonkursy_dla_ngo_na czerwiec_ 2020.pdf (216,56KB)
 

PDFZmiany dot. sprawozdania finansowego.pdf (556,62KB)
 

PDFPosiedzenie zarządu podczas pandemii.pdf (564,17KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 16-06-2020 11:42
scroll

NA SKRÓTY

Prev