Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 25 maja 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                                                   Kłodzko, 20 maja 2022 roku

ORG.BR.0012.34.2022.BR2

Radni,

Członkowie

            Komisji Edukacji

 

           Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 25 maja 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

        Porządek posiedzenia:

 1. Ustalenie porządku obrad komisji.
 2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:
 1. w sprawie  przekazania do realizacji Gminie Lądek Zdrój zadania własnego Powiatu Kłodzkiego z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznego pięcioletniego technikum
 1. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.
 2. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Kłodzkiego za 2021 rok, stanowiącego załącznik do projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kłodzkiego wotum zaufania*.
 3. Opinia na temat sprawozdania zarządu z realizacji budżetu Powiatu Kłodzkiego za rok 2021*.
 4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych w oświacie.
 5. Ocena organizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022.
 6. Sprawy różne:

           a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

          b)  przyjęcie protokołu nr 4/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 25 kwietnia 2022 roku.

*Materiały dotyczące punktu 4 i 5 zostały kompleksowo zamieszczone w ramach VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 19.05.2022 roku oraz na repozytorium plików.

       Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

                                                                             Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                         Jarosław Przybył

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl