Logo facebook
21 maja 2024
Jana, Moniki, Wiktora
12 °C
scroll
Sawanna Łężycka

Seminarium naukowe Muzeum Ziemi Kłodzkiej

SEMINARIUM NAUKOWE - 24 czerwca 2022

ZDOBYCIE CZY UPADEK? KŁODZKI WOJENNY EPIZOD 1622 ROKU W EUROPEJSKIM KONTEKŚCIE Z PERSPEKTYWY 400 LAT

W 2022 roku mija 400 lat od zdobycia przez wojska cesarza rzymskiego i króla czeskiego Ferdynanda II Kłodzka – ostatniego bastionu oporu powstania protestanckich stanów (nie tylko) czeskich. Tym samym zakończyła się pierwsza faza wojny trzydziestoletniej, zwana czeską (bellum bohemicum). Wydarzenie to miało istotne znaczenie dla dziejów Kłodzka i Hrabstwa Kłodzkiego, ale wydaje się, że nie tylko dla nich – że znalazło się ono w cieniu zmitologizowanej w historiografii bitwy na Białej Górze, choć możliwe są inne narracje na temat tamtych wydarzeń. Celem półdniowego spotkania uczonych z ośrodków naukowych Republiki Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej jest przypomnienie tamtych wydarzeń oraz ukazanie ich w szerokim, europejskim kontekście, a także refleksja nad „historiograficznym losem” kłodzkiego epizodu. Stąd zadane w tytule spotkania pytanie, albowiem dla opcji katolicko-legitymistycznej Kłodzko w 1622 roku zdobyto a powstanie stłumiono, ale dla opcji protestancko-powstańczej – stolica hrabstwa upadła, a wraz z nią pogrzebane zostały nadzieje na zmianę oblicza czeskiej monarchii.

Program seminarium

g. 12.00-14.30

Krzysztof Miszkiewicz, Bogusław Czechowicz: Słowo wstępne

Radek Fukala: Obrana Kladska po Bílé hoře / Obrona Kłodzka po Białej Górze

Grzegorz Podruczny: Giovanni Battista Pieroni i przebudowa twierdzy kłodzkiej w czasie wojny trzydziestoletniej

Jan Kilián: Město a vojenská posádka. Třicetiletá válka, středoevropský kontext / Miasto i garnizon. Wojna trzydziestoletnia, środkowoeuropejski kontekst

Dyskusja

g. 14.30-16.00

Przerwa

g. 16.00-18.00

Krystyna Oniszczuk: Kłodzko po oblężeniu w 1622 roku – obraz zniszczeń miasta i reperkusje dla mieszkańców

Artur Kwaśniewski: Rok 1622 – cezura w dziejach rezydencji szlacheckich hrabstwa kłodzkiego. Migracje elit – przemiany własności – modyfikacje i retrospekcje w architekturze

Dyskusja

Bogusław Czechowicz: Podsumowanie

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 26-05-2022 10:19
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 26-05-2022 10:14
scroll

NA SKRÓTY

Prev