Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie WR.ZUZ.4.4210.140.2022.WB

Strona archiwalna

 

Wszczęcie postępowania administracyjnego ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych w zasięgu wód powodziowych oraz zgłoszenie wodnoprawne.