Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnia inwestycja projektu "Czesko-polski szlak grzbietowy - część wschodnia"

Brak opisu obrazka

Realizacja Projektu „Czesko-polski” szlak grzbietowy – część wschodnia” dobiega końca. Ostatnie spotkanie koordynacyjne partnerów odbyło się 2 czerwca w Urzędzie Miejskim w Nowej Rudzie

Gmina Nowa Ruda była wykonawcą ostatniej oddawanej do użytku inwestycji, którą była budowa parkingu i szlaku turystycznego o długości 2,5 km prowadzącego na Górę św. Anny, gdzie w poprzednim okresie programowania udostępniono na powrót turystom zabytkową wieżę widokową.

Nowy parking i trasa turystyczna ułatwią dostęp do tej atrakcji, która jest celem wycieczek nie tylko gości, ale i mieszkańców Nowej Rudy oraz całego powiatu kłodzkiego.

W spotkaniu udział wzięli liczni partnerzy projektu z Czech i Polski. Powiat Kłodzki reprezentowała Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk, Wicestarosta Kłodzki, gospodarzem spotkania był Tomasz Kiliński Burmistrz Nowej Rudy, przybył również Czesław Kręcichwost Prezes Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis oraz Jaroslav Stefek Sekretarz Euroregionu Glacensis i przedstawiciel partnera wiodącego.

Prezes Euroregionu Glacensis podziękował wszystkim osiemnastu partnerom biorącym udział w realizacji tego projektu za wspólne zrealizowanie niełatwego zadania, które wymagało szczególnie dobrej współpracy partnerów oraz koordynacji działań. Podczas spotkania szeroko omówiony został temat promocji i kampanii reklamowej polsko-czeskiego „Szlaku grzbietowego”. Przedstawiona została aplikacja, dzięki której można zaplanować trasę przejścia i zorientować się, jakie atrakcje leżą obok szlaku.

Uwieńczeniem ostatniego spotkania było posadzenie przez każdego partnera projektu drzewa w Paku przy ulicy Strzeleckiej.

Brak opisu obrazka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Brak opisu obrazka