Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
8 °C
scroll
Przylaszczka pospolita

Spotkanie na kłodzko-orlickim pograniczu

W dniach 2-3 czerwca w Długopolu-Zdroju odbyła się konferencja kłodzko-orlicka zamykająca projekt pt. „Żyjemy razem”, współfinansowany z EFRR w ramach Programu Interreg VA Repubika Czeska – Polska 2014-2020.

Konferencja Długopole-Zdrój (7).jpeg

Spotkanie przygotował Powiat Kłodzki we współpracy z partnerami projektu tj. Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej, Sdružení obcí Orlicko oraz Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.

Konferencja Długopole-Zdrój (3).jpeg

Uczestników spotkania powitali Piotr Marchewka, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego oraz Renata Gajek-Bogusz, dyrektor Wydziału Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu, która przedstawiła ogólne cele oraz działania zrealizowane w projekcie przez Powiat Kłodzki.

Konferencja Długopole-Zdrój (2).jpeg

Ewa Bachman ze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Kłodzkiej podsumowała zrealizowane wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do polskich i czeskich atrakcji pod kątem lekcji regionalistyki oraz warsztaty dla producentów produktów regionalnych i informacji turystycznych na pograniczu.

Konferencja Długopole-Zdrój (8).jpeg

Michaela Janková, reprezentująca Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko uzupełniła prezentację projektu o działania realizowane przez czeskich partnerów.

Konferencja Długopole-Zdrój (9).jpeg

Cele projektu

  • Wzmocnienie relacji oraz intensyfikacja współpracy z partnerami po obu stronach granicy.
  • Integracja mieszkańców pogranicza.
  • Wzrost poziomu wiedzy o regionie po drugiej stronie granicy.
  • Wzmocnienie tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców pogranicza kłodzko-orlickiego.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali kolejnych prezentacji.

Konferencja Długopole-Zdrój (6).jpeg

Wiceburmistrz gminy Stronie Śląskie, Lech Kawecki przedstawił etapy i dotychczasowe efekty budowy wieży widokowej na Śnieżniku. Zakończenie inwestycji i udostępnienie obiektu mieszkańcom i turystom planowane jest jeszcze w tym roku.

Petr Vrzal, wiceburmistrz gminy Dolní Morava zaprezentował niedawno otwarty i niezwykły Sky Bridge, czyli najdłuższy na świecie most wiszący w miejscowości Dolni Morawa.

Agata Kwinta, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych ds. administracji omówiła zrealizowane inwestycje drogowe na polsko-czeskim pograniczu oraz plany w zakresie kontynuacji współpracy z partnerami czeskimi w nowej perspektywie finansowej UE.

W drugiej części konferencji, uwagę skupiły prezentacje: Bartłomieja Jakubowskiego, dyrektora Parku Narodowego Gór Stołowych, który mówił o wpływie turystyki, a zwłaszcza rosnącej liczbie turystów odwiedzjących park, na środowisko i krajobraz, Daniela Jakubowskiego, dyrektora Twierdzy Kłodzko opowiadającego o tajemniczych podziemiach
i planach otwarcia części z nich dla zwiedzających, czy Antonina Fiali, przewodniczącego Sdružení obcí Orlicko, który poruszył temat bezpieczeństwa rowerzystów w regionie Orlická oraz przedstawił projekty ścieżek rowerowych po czeskiej stronie pogranicza.

Zagospodarowanie przestrzenne, ochrona krajobrazu kulturowego i zabudowy regionalnej pogranicza to temat, z którym zmierzył się Zbigniew Tyczyński z  Regioprojekt, podkreślając znaczenie regionalnej architektury, jako elementu krajobrazu oraz lokalnej tożsamości pogranicza.

Innowacyjny produkt turystyczny w postaci kryminału i gry terenowej przedstawili Karolina Sierakowska, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju oraz Tomasz Pawlęga, autor książki „Trupy w Kletnie” i opartej na jej treści gry terenowej.

Na koniec uczestnicy obejrzeli zrealizowane przez Powiat Kłodzki w ramach projektu „Widoki na pogranicze kłodzko-orlickie” filmy z udziałem podróżników z Polski, Joanny Lamparskiej i Czech, Rostislava Bartoňia, którzy promują atrakcje pogranicza i zachęcają do jego odwiedzania po obu stronach granicy.

Drugiego dnia uczestnicy spotkania udali się na wizytę studyjną zorganizowaną przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej i zwiedzali Bystrzycę Kłodzką, Pałac w Gorzanowie oraz atrakcje Międzygórza.  

Bystrzyca z baszt (2).jpeg

 

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 09-06-2022 13:46
Modyfikował(a): Łada Ponikowska Data modyfikacji: 09-06-2022 13:46
scroll

NA SKRÓTY

Prev