Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
6 °C
scroll
Topielisko_Torfowisko pod Zieleńcem

KONFERENCJA W PARDUBICACH NA TEMAT PROGRAMU INTERREG CZECHY – POLSKA 2021-2027

U naszych czeskich sąsiadów w Urzędzie Wojewódzkim w Pardubicach, w dniu wczorajszym, odbyła się konferencja dotycząca Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027.

Na spotkaniu zostały przedstawione obszary, dla których będzie można sięgnąć po środki w nowym okresie finansowania tj.: w latach 2021 -2027. Obecnie dokumenty są w Komisji Europejskiej, po ich zatwierdzeniu, będą mogły być uruchomione pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie.

Piotr Marchewka, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, biorący udział w konferencji, podkreśla, jak ważne są te środki dla nas jako samorządu, dlatego czekamy na rozstrzygnięcie w KE i możliwość pozyskania tych środków. Dzięki nim będzie można realizować dużo zadań w różnych obszarach.

Przedstawiony na konferencji Program Interreg Czechy – Polska 2021-2027, zawiera następujące uwarunkowania tematyczne oraz przyjęte priorytety:

1. Zintegrowany system ratownictwa i środowisko

Koncentruje się na 2 podstawowych obszarach:

- Współpraca służb zintegrowanego systemu ratownictwa

- Współpraca w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony zasobów naturalnych i zmniejszania zanieczyszczenia

2. Turystyka

Celem jest zrównoważona poprawa wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju gospodarczego pogranicza.

3. Transport

Celem jest zwiększenie mobilności transgranicznej

rodzaje wspieranych działań: remonty transgranicznych mostów drogowych, modernizacja transgranicznych linii kolejowych,

modernizacja transgranicznych połączeń drogowych, cyfryzacja w transgranicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4. Współpraca instytucji i mieszkańców.

Celem jest pogłębianie powiązań transgranicznych między instytucjami i mieszkańcami pogranicza polsko-czeskiego.

5. Przedsiębiorczość.

Celem wsparcia jest wzmocnienie konkurencyjności MŚP.

1.jpeg

2.jpeg

4.jpeg

Opublikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data publikacji: 09-06-2022 13:52
Modyfikował(a): Bogusława Przybyłowicz Data modyfikacji: 09-06-2022 13:55
scroll

NA SKRÓTY

Prev