Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 13 czerwca 2022 roku

PDFUchwała Nr 104/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. odwołania p. Jacka Szczepańskiego z funkcji p.o dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku.pdf (404,84KB)
PDFUchwała Nr 105/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Zespołu koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego „Wspólnota Dziecięca Gromadka” Nowej Rudzie.pdf (402,15KB)
PDFUchwała Nr 106/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. przeprowadzenia kontroli w szkołach prowadzonych przez Powiat Kłodzki.pdf (464,44KB)
PDFUchwała Nr 107/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku do przystąpienia do Programu Grantowego realizowanego przez Fundacją Leroy Merlin..pdf (315,63KB)
PDFUchwała Nr 108/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2022 roku zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu....pdf (618,08KB)
PDFUchwała Nr 109/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji w 2022 roku zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych....pdf (628,31KB)
PDFUchwała Nr 110/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. wyrażenia zgody „Zespołowi Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na najem.pdf (347,88KB)
PDFUchwała Nr 111/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. udzielenia dotacji w wysokości 100 000,00 złotych podmiotowi leczniczemu „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku na dofinansowanie zakupu aparatu do znieczulenia..pdf (320,96KB)
PDFUchwała Nr 112/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 ws. zmiany planu finansowego dla otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.pdf (620,48KB)
PDFUchwała Nr 113/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. zmieniająca uchwałę Nr 72/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów środków Funduszu Pomoc.pdf (652,71KB)
PDFUchwała Nr 114/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok..pdf (2,53MB)
PDFUchwała Nr 115/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 13 czerwca 2022 roku ws. harmonogramu konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego Powiatu Kłodzkiego na 2023 rok , wzoru formularza zgłoszenia propozycji zadania oraz listy osób popierający.pdf (997,52KB)