Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2022 roku

Komisja Edukacji                                                                                                       Kłodzko, 17 czerwca 2022 roku

ORG.BR.0012.42.2022.BR2

Radni,

Członkowie

           Komisji Edukacji

 

         Zawiadamiam, iż zwołuję w dniu 22 czerwca 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (sala nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, przy ul. Okrzei 1.

Porządek posiedzenia:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.

2. Bieżące opiniowanie projektów uchwał:

3. Bieżąca informacja Dyrektora Wydziału Oświaty.

4. Informacja o zatwierdzanych arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023.

5. Informacja w sprawie kadry pedagogicznej podległych placówek.

6. Sprawy różne:

a) ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Edukacji,

b) przyjęcie protokołu nr 5/21 z posiedzenia Komisji Edukacji w dniu 25 maja 2022 roku.

 

       Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 528).

 

                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                        Jarosław Przybył

 

 

Sprawę prowadzi:                                                                                                            

Diana Zając

Biuro Rady Powiatu                                                                                                           

Tel. 74 865 75 31

e-mail:

              rada@powiat.klodzko.pl