Logo facebook
17 kwietnia 2024
Anicety, Klary, Rudolfina
6 °C
scroll
Szczeliniec

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W dniu 26 czerwca 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Kulturalne „Góry Babel” na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Góry Literatury”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe  -  Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku
w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy l.ponikowska@powiat.klodzko.pl do dnia 7 lipca 2020 r.

PDFOferta.PDF (530,70KB)

Opublikował(a): Łada Ponikowska Data publikacji: 30-06-2020 09:41
scroll

NA SKRÓTY

Prev