Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca 2022 roku

Komisja Budżetu i Finansów                                                                                Kłodzko, 20 czerwca 2022 roku

ORG.BR.0012.43.2022.BR1

Radni,

Członkowie

Komisji Budżetu i Finansów

 

Informuję, iż zwołuję w dniu 24 czerwca 2022 roku, o godz. 12.00 posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kłodzkiego, które odbędzie się w sali obrad Rady Powiatu Kłodzkiego (nr 109) w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, na ul. Okrzei 1.

1.    Ustalenie porządku obrad komisji.
2.    Zaopiniowanie projektów uchwał, przewidzianych w porządku obrad VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2021 rok.
b)    zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego,
d)    ustalenia zwiększonej zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki.
3.    Sprawy różne:
a)  ustalenie daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
b)  przyjęcie protokołu nr 6/22 z posiedzenia w dniu 27 maja 2022 roku.
 

Niniejsze zawiadomienie jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528).

                                     Z poważaniem

Przewodniczący Komisji

                                        Marek Mazurkiewicz