Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wód Polskich, Zarządu Zlewni w Nysie WR.ZUZ.4.4210.118.2022.TD

Obwieszczenie o udzieleniu pozowlenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych.