Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 czerwca 2022 roku

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWAŃ RADNYCH RADY POWIATU KŁODZKIEGO

VII sesja Rady Powiatu Kłodzkiego

w dniu 27 czerwca 2022 roku

Na podstawie art. 13 ust. 1c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz § 25 ust. 8 Statutu Powiatu Kłodzkiego (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln.  z 2018 r. poz. 4702),

podaje się do publicznej wiadomości imienny wykaz głosowań radnych,

przeprowadzonych podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Głosowanie w sprawie:

Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 maja 2021 roku. (11:48)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Marek Mazurkiewicz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Joanna Walaszczyk, Grzegorz Kuzak, Jolanta Walkiewicz, Paweł Szafran, Borysław Zatoka, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Piotr Marchewka, Mariusz Borcz, Ryszard Niebieszczański, Tadeusz Zieliński, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Michał Cisakowski, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Anita Piszko.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(6):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska, Sławomir Karwowski, Adam Łącki.

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku za rok 2021 rok (druk nr VII/1), (11:50)

Wyniki imienne:

ZA(21):

Grzegorz Kuzak, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tomasz Nowicki, Zbigniew Łopusiewicz, Jarosław Przybył, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Piotr Marchewka, Małgorzata Kanecka, Ewelina Ptak, Maciej Awiżeń, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Ryszard Niebieszczański, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Robert Duma, Michał Cisakowski, Paweł Szafran, Sławomir Karwowski, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok (druk nr VII/2) (11:52)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Paweł Szafran, Zbigniew Łopusiewicz, Marek Mazurkiewicz, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Jarosław Przybył, Borysław Zatoka, Michał Cisakowski, Małgorzata Kanecka, Robert Duma, Ewelina Ptak, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Tadeusz Zieliński, Maciej Awiżeń, Sławomir Karwowski, Adam Łącki

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz, Agnieszka Mandryk - Kryniecka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego (druk  nr VII/3), (11:54)

Wyniki imienne:

ZA(20):

Marek Mazurkiewicz, Zbigniew Łopusiewicz, Tomasz Nowicki, Maciej Awiżeń, Ewelina Ptak, Grzegorz Kuzak, Małgorzata Kanecka, Jolanta Walkiewicz, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Robert Duma, Michał Cisakowski, Piotr Marchewka, Borysław Zatoka, Ryszard Niebieszczański, Anita Piszko, Paweł Szafran, Jarosław Przybył, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Adam Łącki

 

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):

Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Joanna Walaszczyk, Mariusz Borcz

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt, Krystyna Śliwińska

 

Głosowanie w sprawie:

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki (11:55)

Wyniki imienne:

ZA(23):

Jarosław Przybył, Zbigniew Łopusiewicz, Borysław Zatoka, Agnieszka Mandryk - Kryniecka, Grzegorz Kuzak, Piotr Marchewka, Jolanta Walkiewicz, Tomasz Nowicki, Małgorzata Kanecka, Paweł Szafran, Marek Mazurkiewicz, Ryszard Niebieszczański, Michał Cisakowski, Anita Piszko, Ewelina Ptak, Robert Duma, Maciej Awiżeń, Mariusz Borcz, Joanna Walaszczyk, Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk, Tadeusz Zieliński, Sławomir Karwowski, Adam Łącki.

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(4):

Waldemar Bicz, Jacek Hecht, Józef Kołt,Krystyna Śliwińska

 

Sporządziła:  Diana Zając

        Biuro Rady Powiatu