Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały z VII sesji Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 27 czerwca 2022 roku

PDFUchwała nr VII/46/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego Zespół Opieki Zdrowotnej za rok 2021.pdf (2,80MB)


PDFUchwała nr VII/47/2022 w sprawie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok.pdf (4,52MB)


PDFUchwała nr VII/48/2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.pdf (823,89KB)


PDFUchwała nr VII/49/2022 w sprawie ustalenia zwiększonej kwoty na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego prowadzonej przez Powiat Kłodzki.pdf (289,90KB)