Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego VI kadencji z dnia 20 czerwca 2022 roku

PDFUchwała Nr 116/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 czerwca 2022 roku ws. zatrudnienia p. o dyrektora Zespołu Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych typu socjalizacyjnego "Wspólnota Dziecięca Gromadka" w Nowej Rudzie.pdf (415,34KB)
PDFUchwała Nr 117/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 czerwca 2022 roku ws. zmiany uchwały Nr 226/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminów Organizacyjnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej....pdf (755,98KB)
PDFUchwała Nr 118/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 czerwca 2022 roku ws. zmiany Uchwały Nr 209/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej....pdf (520,92KB)
PDFUchwała Nr 119/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 czerwca 2022 roku ws. zmiany Uchwały Nr 210/2020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 2 ....pdf (538,52KB)
PDFUchwała Nr 120/2022 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 20 czerwca 2022 roku ws. zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony środowiska..pdf (523,17KB)