Logo facebook
16 kwietnia 2024
Bernarda, Biruty, Erwina
7 °C
scroll
Widok z Pasterki na Szczeliniec

Projekt strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021 – 2030

Informacja: Zarządzeniem nr 60/2022 Starosty Kłodzkiego, konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030”, zostają przedłużone do dnia 22.08.2022 r.

Przedstawiamy Państwu dokument, który jest projektem Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2030.

Projekt ten przekazujemy zgodnie z Uchwałą Nr X/87/2020 Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2030 oraz na podstawie Uchwały nr v/51/2018 Rady powiatu kłodzkiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kłodzkiego - do konsultacji społecznych.

Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Kłodzkiego na lata 2021–2030 będzie podstawą do wystąpienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie odstąpienia od konieczności przeprowadzenia procedury Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Wszystkie opinie i uwagi przekazane w procesie konsultacji i opiniowania zostaną rozpatrzone, a te uzasadnione włączone w treść dokumentu.

Następnie projekt Strategii zostanie przekazany Radzie Powiatu Kłodzkiego w celu zatwierdzenia.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu i złożenia swojej opinii.

Treść projektu do pobrania:

PDFProjekt_Strategii_Rozwoju_Powiatu_Kłodzkiego_2021_2030.pdf (6,76MB)
 

Państwa opinie i uwagi do projektu prosimy przesyłać w załączonym wzorze formularza:

DOCXZałącznik nr 3_Kwestionariusz konsultacje spoleczne projektu strategii rozwoju powiatu klodzkiego.docx (21,31KB)

na adres e-mail: 

UWAGI I WNIOSKI przyjmowane będą do dnia 17 sierpnia 2022 r. 

Osobiście w godzinach 7.30-15.30 w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, parter, pok. 14;
Drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Wydział Rozwoju, Promocji i Kultury, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
 

Strona_Okladka-1.jpeg

Opublikował(a): Bartosz Wojciechowski Data publikacji: 28-07-2022 11:41
Modyfikował(a): Bartosz Wojciechowski Data modyfikacji: 18-08-2022 12:57
scroll

NA SKRÓTY

Prev