Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

VIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego w dniu 08 sierpnia 2022 roku

OGŁOSZENIE

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

zawiadamia, że w dniu 8 sierpnia 2022 roku, o godz. 10.00

odbędzie się VIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kłodzkiego.

Ponadto, na podstawie art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.Dz.U.2021.2095 ze zm.) Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego zarządza obradowanie w zdalnym trybie.

 

Porządek obrad VIII sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

          a) zmiany budżetu Powiatu Kłodzkiego na 2022 rok,

          b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kłodzkiego.

  1. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego                       

                               (-)

               Zbigniew Łopusiewicz