Logo facebook
26 maja 2024
Eweliny, Jana, Pawła
12 °C
scroll
Pełnik Europejski

Projekt partnerski „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES”

Powiat Kłodzki partnerem projektu „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES”

Projekt partnerski „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES” uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny

Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)

Wnioskodawcą - Liderem projektu jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.

Partnerami projektu są: Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Gmina Szczytna.

Całkowita wartość projektu: 9 126 302,12 zł

Dofinansowanie: 6 773 829,74 zł (85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu)

Projekt dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES).

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.

Realizacja projektu przyczyni się do spadku emisji gazów cieplarnianych – CO2 oraz wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE.

Całkowite wydatki powiatu na realizację projektu wynoszą  1 532 169,32 zł. Przyznane dofinansowanie wynosi 1 230 541,83 zł (85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych powiatu).

Zakres projektu obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych przy sześciu jednostkach organizacyjnych powiatu kłodzkiego:

  1. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,33 KW na gruncie przy Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Górna 23),
  2. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,60 KW na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Nowej Rudzie (os. Piastowskie 17),
  3. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,82 KW na dachu budynku Sali sportowej nr A5 Noworudzkiej Szkoły Technicznej w Nowej Rudzie (Stara Droga 4),
  4. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 33,30 KW na elewacji południowej ściany przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. J. Słowackiego 4),
  5. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,22 KW na dachu budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku (ul. Bohaterów Getta 6),
  6. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,58 KW na dachu budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie (ul. Kopernika 8).

Okres realizacji projektu: 31.07.2020 – 31.12.2022

Opublikował(a): Joanna Szkutnik Data publikacji: 03-08-2022 09:51
Modyfikował(a): Joanna Szkutnik Data modyfikacji: 10-08-2022 10:22
scroll

NA SKRÓTY

Prev