Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Letnie Zderzenie Teatrów”.

 

W dniu 01.08.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis na realizację zadania publicznego pn. „Letnie Zderzenie Teatrów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych starostwa oraz na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy i dotacje w trybie 19a.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP na adres mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko do dnia 12.08.2022 r. włącznie.

 

W załączeniu:

 Oferta

PDFOferta 19 a Stowarzyszenie Fundus Glacensis.pdf (5,34MB)