Logo facebook
16 lipca 2024
Eustachego, Mariki, Mirelli
25 °C
scroll
Łężyckie Skałki

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn.: „Letnie Zderzenie Teatrów”.

 

W dniu 01.08.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Fundus Glacensis na realizację zadania publicznego pn. „Letnie Zderzenie Teatrów”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych starostwa oraz na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl, w zakładce organizacje pozarządowe/konkursy i dotacje w trybie 19a.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta, drogą elektroniczną za pomocą ePUAP na adres mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko do dnia 12.08.2022 r. włącznie.

 

W załączeniu:

 Oferta

PDFOferta 19 a Stowarzyszenie Fundus Glacensis.pdf (5,34MB)

Opublikował(a): Monika Bernadowska Data publikacji: 05-08-2022 12:04
Modyfikował(a): Monika Bernadowska Data modyfikacji: 05-08-2022 12:05
scroll

NA SKRÓTY

Prev